RAPORT. Jak drożyzna wpłynęła na tegoroczne wakacyjne wyjazdy?