Optigis SA przejmuje udziały Telematics Technologies